นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
3 3
0 0
4 4
Days
0 0
4 4
Hours
4 4
7 7
Minutes
3 3
8 8
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today42
Yesterday75
This week42
This month2065
Monday, 25 March 2019 13:17

Who Is Online

Guests : 11 guests online Members : No members online

หัวข้อการประชุม

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เปิดรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 

  •            1.กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

  •            2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  •            3.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

  •             4.งานวิจัยในชั้นเรียน