นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
5 5
4 4
0 0
Days
0 0
1 1
Hour
0 0
0 0
Minutes
0 0
7 7
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today42
Yesterday103
This week462
This month1332
Saturday, 16 November 2019 09:30

Who Is Online

Guests : 7 guests online Members : No members online

หัวข้อการประชุม

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เปิดรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 

  •            1.กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

  •            2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  •            3.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

  •             4.งานวิจัยในชั้นเรียน